Tư vấn: 0963 032 326
×

Vận chuyển - Giao nhận

16/09/2020
Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng chính sách vận chuyển và giao hàng khi khách hàng mua sản phẩm của công ty như sau:
 
1. Phạm vi áp dụng:
Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại Thang máy Quang Minh được giao hàng trực tiếp tại công trình.
Phạm vi giao hàng: Toàn quốc
 
2. Phương thức giao hàng:
Giao hàng tại công trình theo đúng địa điểm trong hợp đồng ký kết.
 
3. Thời gian ước tính cho việc giao hàng:
Thời gian và tiến độ thực hiện công việc theo thỏa thuận chung của hợp đồng ký kết
Thời gian và tiến độ sẽ có sự thay đổi khi Quý Khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện để cho hàng về.
Trước khi vận chuyển thiết bị về công trình, bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A ngày thiết bị về đến công trình để bên A bố trí kho chứa thiết bị tại công trình.

4. Trách nhiệm với hàng hóa vận chuyển:
Dịch vụ vận chuyển của chúng tôi hoặc do chúng tôi chỉ định sẽ chịu trách nhiệm với hàng hóa và các rủi ro như mất mát hoặc hư hại của hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển hàng từ chúng tôi đến quý khách.
Quý khách có trách nhiệm phối hợp cùng chúng tôi tham gia kiểm tra, ký xác nhận thiết bị khi thiết bị được chuyển về chân công trình.
Bố trí kho chứa thiết bị an toàn tại tầng một ngay tại thời điểm chúng tôi vận chuyển thiết bị đến chân công trình và đảm bảo an ninh cho kho chứa thiết bị thang máy tại công trình. 
Ký biên bản nghiệm thu, bàn giao theo đúng qui định của hợp đồng.
Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho chúng tôi theo đúng điều khoản của hợp đồng và các chi phí phát sinh về kho, lưu kho…(nếu có)

Đối tác - Của chúng tôi


Chat zalo